Tổng Hợp
Tất cả In ấn, thiết kế, quảng cáo Dạy nghề, Tuyển sinh, Khóa học Dạy thêm, Ôn thi, Tư vấn du học Vận chuyển, Giao hàng Tư vấn pháp luật, Kế toán, Thuế Thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, Y tế Sim Card Rao vặt khác
• Tất cả• Đường ống - Bồn bể • Lò hơi - Hệ thống lạnh • Sửa chữa - Bảo trì • Hoá chất bảo trì • Hệ thống làm mềm • Hệ thống xử lý khói bụi • Các tiêu chuẩn trong lò hơi • Sửa chữa - Bảo trì • Hoá chất bảo trì • Các tiêu chuẩn áp dụng • Công nghiệp • Sinh hoạt - Khách sạn • Xử lý nước thải • Vệ sinh cặn dầu • Sửa chữa - Bảo trì

Tin Vip còn trống

Click Đăng tin VIP
Xuất hiện khi cùng danh mục

Tin Vip còn trống

Click Đăng tin VIP
Xuất hiện khi cùng danh mục

Tin Vip còn trống

Click Đăng tin VIP
Xuất hiện khi cùng danh mục


Người Khởi Kiện Chết Khi Vụ Án Đang Trong Quá Trình Thụ Lý Thì Giải Quyết Như Thế Nào? Người Khởi Kiện Chết Khi Vụ Án Đang Trong Quá Trình Thụ Lý Thì Giải Quyết Như Thế Nào?


 

0 VNĐ

Người đăng:
  
Longnguyen
Nơi đăng:
  
Toàn quốc
Ngày đăng:
  
14:18 04/04/2019 - Lượt xem: 18
Liên hệ:
  
Luật sư Phan Mạnh Thăng
Email liên hệ:
  
inf...(Click để xem)
Điện thoại:
  
02839253969
  
02839253969
Địa chỉ:
  
81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Click G+1 chọn Share để chia sẻ tin này trên Google+:


 Nội dung

Chết thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống của một cơ thể. Trong pháp luật, chết được chia làm hai loại là chết tự nhiên và chết pháp lý. Tuy nhiên, chết ở trường hợp nào cũng có thể làm pháp sinh, thay đổi hoặc chấm dứt sự kiện pháp lý. Một trong những tình huống được nêu ra là trường hợp người khởi kiện chết khi vụ án đang quá trình thụ lý thì giải quyết như thế nào?

Giải quyết khi người khởi kiện chết khi đang giải quyết vụ án? (ảnh: internet)

Điều kiện người khởi kiện

Điều kiện người khởi kiện là một trong những vấn đề quan trọng phát sinh vụ án. Để vụ án được thụ lý giải quyết người khởi kiện cần đáp ứng những điều kiện sau:

Một là, người khởi kiện có quyền khởi kiện

Theo khoản 8 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015 Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri).

Do đó, theo Điều 115 Luật tố tụng Hành chính 2015 cá nhân có quyền khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó; quyền khởi kiện đối với quyết định giả quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó; quyền khởi kiện về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó.

Theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 người khởi kiện có thể yêu cầu Tòa giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

Hai là, người khởi kiện có năng lực tố tụng đầy đủ

Theo điều theo điều 123 Luật tố tụng hành chính 2015 và Theo Điều 192 Bô luật Tố tụng Dân sự 2015 người khởi kiện được khởi kiện khi có quyền khởi kiện và là người có đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ.

Khoản 2 Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và khoản 2 Điều 54 Luật tố tụng hành chính 2015 năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.

Như vậy, người khởi kiện phải có đủ năng lực tố tụng nếu không sẽ bị trả lại đơn khởi kiện.

Thủ tục kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng

Theo quy định người khởi kiện chết khi vụ án đang trong quá trình thụ lý thì những người thừa kế tham gia tố tụng. Cụ thể:

Pháp luật cho phép được thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng khi người khởi kiện chết

Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản a Khoản 1 Điêu 59 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định trường hợp người khởi kiện là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng. Theo đó, những người thừa kế của người chết sẽ là người thừa kế tham gia tố tụng với tư cách là người khởi kiện thay cho người chết.

Nếu người khởi kiện để lại di chúc thì những người thừa kế xác định theo di chúc để lại. Còn trường hợp người chết không để lại di chúc thì những người hưởng thừa kế theo pháp luật điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 phải người tham gia là người thừa kế tham gia tố tụng. Trường hợp nhiều người thừa kế thì phải cử người đại diện tham gia tố tụng.

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước (Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015), nhà nước phải cử người đại diện đứng ra tham gia tố tụng.

Trong tố tụng hành chính nếu trường hợp người bị kiện là người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức mà chức danh đó không còn thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị kiện. Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức đã giải thể mà không có người kế thừa quyền, nghĩa vụ thì cơ quan, tổ chức cấp trên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị kiện (Điều 59 Luật tố tụng hành chính 2015).

Điều kiện khởi kiện vụ án

Quyền khởi kiện vụ án là một trong những quyền cơ bản của công dân và được hiến pháp ghi nhận. Khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì các chủ thể bằng cách thông qua con đường khởi kiện yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết. Để đảm bảo vụ án được thụ lý thì cần tuân thủ điều kiện khởi kiện vụ án sau:

Một là, chủ thể khởi kiện phải có quyền khởi kiện và có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, người khởi kiện phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách, trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật quy định quyền khởi kiện của các cá nhân, cơ quan, tổ chức gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện trong trường hợp cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Hai là, vụ án được khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Việc xác định thẩm quyền là một điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động bình thường và hợp lý của bộ máy nhà nước. Thẩm quyền của tòa án được xác định một cách chính xác sẽ tránh được sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ của tòa án, góp phần giải quyết đúng đắn, tạo điều kiện cho các đương sự tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Ba là, thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà các chủ thể có quyền khởi kiện được quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Hết thời hạn đó thì chủ thể khởi kiện mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bốn là, sự việc chưa được giải quyết bằng một bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ những trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 192; điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhằm đảm bảo hiệu lực của bản án, quyết định một việc đã được giải quyết thì không giải quyết lại nữa để tránh tình trạng chồng, tránh việc cố tình kéo dài việc khiếu kiện của đương sự.

Trường hợp còn vấn đề chưa rõ cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với Luật sư Phan Mạnh Thăng để được tư vấn miễn phí.

Thông tin liên hệ:

Luật sư Phan Mạnh Thăng

Văn phòng: 81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Email: info@chuyentuvanluat.com

Điện thoại: (028) 39 25 39 69

Hotline: 0908748368

Website: http://chuyentuvanluat.com


Xem thêm tin cùng danh mục:
+ Dịch vụ thám tử Hp86 cung cấp thông tin theo yêu c...
+ Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Bình Dươ...
+ Thành lập doanh nghiệp khó...
+ Phần mềm kế toán, phần mềm ACMAN...
+ Tư vấn thành lập công ty trọn gói chỉ 2 triệu đồng...
 

    
   

Từ khóa liên quan: Người Khởi Kiện Chết Khi Vụ Án Đang Trong

   Đăng Nhập

Tên:
Mật Khẩu :

   Liên Hệ


HOTLINE: 0942981078
( Chúng tôi không trực tiếp bán hàng, xem địa chỉ người bán đầu bản tin)

 
 

  Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Phương Duy
  Văn phòng: ĐT702 , Tri thủy 2, Tri Hải , Ninh Hải, Ninh Thuận
  Số ĐKKD: 0312723942 cấp bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM
  HOTLINE: 0942981078 , email: aimua24h@gmail.com.
  (Chúng tôi không trực tiếp bán hàng , quý khách mua hàng xin liên hệ thông tin người bán phía trên tin đăng)
  Hỗ trợ thanh toán:

Sàn giao dịch TMDT
Rao Vặt Số 1 Việt Nam