Thanh toán bằng ngân hàng Vietcombank:
Số tài khoản: 0721000554130
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Tên ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Kỳ Đồng
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.