Thanh toán bằng ngân hàng Techcombank:
Số tài khoản: 19028230018017
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Tên ngân hàng: Ngân hàng Techcombank Chi Nhánh Bình Thạnh
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.