Thanh toán bằng ngân hàng Sacombank:
Số tài khoản: 060100470775
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank Sở giao dịch TPHCM
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.