Thanh toán bằng ngân hàng Vietinbank:
Số tài khoản: 9704155209644071
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Ninh Thuận
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.