Thanh toán bằng ngân hàng Đông Á bank:
Số tài khoản: 0104539643
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Tên ngân hàng: Ngân hàng Đông Á Bank Chi Nhánh Ninh Thuận
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.