Thanh toán bằng Baokim.vn:
Email tài khoản: Aimua24h@gmail.com
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Phương
Website thanh toán: Baokim.vn
(Vui lòng ghi rõ lý do chuyển để có căn cứ xác nhận)
HOTLINE hỗ trợ: 0942981078.